Ing. Bohuslava Chumlenová
Komora daňových poradců
Naše daňová kancelář je registrována u Komory daňových poradců.
Kontakty

Úvodem

Poskytujeme komplexní služby v oblasti daňového poradenství, vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), zpracování mezd, a to vše pro malé a střední firmy. Dále pak řešíme také rekonstrukce účetnictví anebo kontrolu a finální zastřešení již Vámi zpracovaných účetních dokladů.
Našim klientům poskytujeme zcela individuální přístup, podle jejich požadavků zajišťujeme buď jen daňové poradenství anebo i vedení účetnictví a mzdové agendy.

Přestože našimi klienty jsou převážně malé a střední firmy, se stejnou péči se věnujeme i jednorázovým klientům.

Jako účetní poradce své služby nabízím již od roku 1995, jako daňový poradce působím od roku 2014.

V průběhu těchto let jsem ukončila bakalářské studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem a magisterské studium na České zemědělské univerzitě v Praze, obojí v oboru podnikové ekonomiky a managementu.

Za tuto dobu jsem profesně seznámila s problematikou fyzických i právnických osob, a to z oblasti výroby, obchodu i služeb. Zkušenosti mám též se spolky a družstvy.

Podmínkovou úspěšného postupu v podnikání v oblasti daňové a účetní problematiky je neustálé sledování legislativních změn, zúčastňuji se vzdělávacích akcí pořádaných Komorou daňových poradců ČR a dalších vzdělávacích společností. Pro následují rok plánuji rozšíření svých znalostí prostřednictvím vybraných seminářů z podnikatelsko právní oblasti.