Ing. Bohuslava Chumlenová
Komora daňových poradců
Naše daňová kancelář je registrována u Komory daňových poradců.
Kontakty

Ostatní služby

Našim klientům pomáháme i v dalších oblastech jejich podnikání a nabízíme jim bezplatné zprostředkování služeb, jakými jsou:
  •  Audit – hlavním cílem auditu účetní závěrky je vyjádřit nezávislý a kvalifikovaný názor na věrohodnost účetní závěrky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz o finanční situaci, stavu závazků a majetku a výsledků hospodaření sledované účetní jednotky. Audit může být daný zákonem anebo dobrovolný.
  • Právní konzultace  – umožňuje konzultace a řešení problematiky v oblasti obchodněprávních, pracovněprávních i občanskoprávních vztahů.